• Konkurs

     • REGULAMIN KONKURSU „ WSPÓŁCZESNE POSTAWY PATRIOTYCZNE”

       

      1. Organizatorem konkursu jest  Zespół ds. Wychowania i Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 z OI w Kętrzynie.
      2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III oraz IV-VIII wyżej wymienionej szkoły.
      3. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu i przesłaniu zdjęcia, które będzie przedstawiało Twoją postawę lub sytuację, nawiązującą do współczesnego patriotyzmu. Zdjęcia powinny przedstawiać umiłowanie
       i oddanie ojczyźnie, szacunek i troskę o nią widzianą w codziennym życiu.
      4. Wykonane zdjęcia należy przesyłać do dnia 5 maja 2021 roku na wybranego maila: grymuza.ewelina@wp.pl lub w.jaloszewski@wp.pl. Ważne, aby w mailu zostało podane imię
       i nazwisko dziecka oraz klasa. Po dostarczeniu zdjęcia na wskazane adresy mailowe otrzymają Państwo potwierdzenie otrzymania przez nas wiadomości z zadaniem konkursowym.
      5. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni. Wszystkie osoby biorące udział
       w konkursie otrzymają dyplomy.
      6. Wyniki konkursu ogłosimy 7 maja 2021 roku na stronie internetowej naszej szkoły. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone wówczas, gdy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli. Otrzymają Państwo informację na ten temat po ogłoszeniu wyników konkursu.
     • Plan nauczania hybrydowego

     • Plan nauczania hybrydowego w dniach 26-29 kwietnia br.

      • Obowiązek noszenia maseczek w częściach wspólnych, zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli !!! (bezwzględnie)

        

       Klasy II a, III a, III b, III c – nauczanie stacjonarne

       Pozostałe klasy – nauczanie zdalne

      • W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego, w dniach 5-7 maja

                Klasy I a, I b, I c, II b, II c – nauczanie stacjonarne

                Pozostałe klasy – nauczanie zdalne

      • Wejście boczne od strony placu zabaw. Rodzice nie wchodzą do szkoły.

       Obiady tylko dla uczniów w trybie stacjonarnym według zgłoszeń dokonanych we wrześniu (dzieci, które w danym tygodniu uczą się zdalnie, automatycznie są wykreślone z obiadów w danym tygodniu, pozostali - konieczność zgłaszania nieobecności danego dnia w szkole do godziny 8.00). Tydzień obiadu (26.04, 27.04, 28.04, 29.04 - 4 dni x 4 zł =  16 złotych dla ucznia – płatne do 28 kwietnia).

      • Przypominamy, że 30 kwietnia i 4 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonymi przez Dyrektora Szkoły.

     • Tydzień języka angielskiego

     • W naszej szkole 26 kwietnia zacznie się I Tydzień Języka Angielskiego Online. W związku z tym chciałabym zaprosić wszystkich uczniów klas 4-8 do wzięcia udziału w konkursie.

       Na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus publikowane będą materiały dotyczące wiedzy o Wielkiej Brytanii. Materiały zostaną podzielone na pięć bloków tematycznych. Do każdego z nich będzie przypisane zadanie na platformie Quizizz.

      Szczegółowe informacje o warunkach przystąpienia do konkursu zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny Librus. Od 21 kwietnia sprawdzajcie stronę internetową i swoje konto na Librusie. Szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

                                                                                        Agnieszka Gałęzowska

      Regulamin

      1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” w Kętrzynie. Pomysłodawcą konkursu i osobą odpowiedzialną za jego przebieg jest p. Agnieszka Gałęzowska.
      2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8.
      3. Warunkiem udziału uczestnika w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych (tj.: imienia i nazwiska) w przesłanych do organizatora zadaniach konkursowych.
      4. Materiały oraz zadania konkursowe będą umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektornicznym Librus. Na konkurs będzie składało się pięć zadań przygotowanych na platformie Quizizz. Zwycięzca zostanie wyłoniony spośród osób, które prześlą odpowiedzi na wszystkie zadania konkursowe i łącznie otrzyma najwyższą ilość punktów.
      5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień regulaminu i interpretacji rozstrzyga organizator.
      6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły.
      7. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 w Kętrzynie.
      8. O wręczeniu dyplomów i nagród zwycięzcy zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
     • Pierwszaki z „Nauką w plecaku”

     • 16 kwietnia obchodzimy Dzień Ochrony Słoni, na pamiątkę utworzenia 250-hektarowego Elephant Nature Park w Tajlandii Północnej. Centrum ratownictwa zapewnia schronienie zagrożonym słoniom z całej Tajlandii, są one tam leczone i rehabilitowane, a następnie mogą spokojnie żyć w rodzinnych grupach.

      Tego dnia odbyliśmy podróż do Tajlandii dzięki lekcji na żywo i kanałowi "Nauka w Plecaku".  Udało nam się narysować piękne słonie dzięki cioci Bombonierce. Na koniec popisaliśmy się wiedzą i wygraliśmy milion do podziału na naszą dwudziestkę -  tak, tak, Pani Kasia i Agnieszka tworzą z nami zwycięski team. Na koniec powstały piękne opisy słoni - jak zawsze zabawa idzie w parze z nauką.

      Pakujcie plecaki, zapraszamy Was w podróż.

       

      A jeśli Was zaciekawiliśmy, zapraszamy na lekcję powtórzeniową:

     • Akcja "Autyzm – poznaję, rozumiem, wspieram"

     • 6 kwietnia w KCK panie skupione w stowarzyszeniu "Sobotniki" wraz ze specjalistami pracującymi w naszej szkole i  nauczycielkami współorganizującymi proces kształcenia w klasach integracyjnych nagrały bajkę "O słoniku Bartusiu". Podkład muzyczny "na żywo" zapewnił nauczyciel muzyki Sebastian Bednarczyk. Nagranie było jednym z punktów zdalnych obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

      Link do nagrania prezentujemy poniżej. Zachęcamy do jego obejrzenia. 

     • "Znajdziesz mnie w bibliotece"

     • Z okazji zbliżającego się Tygodnia Bibliotek, który przypada na 8-15 maja, biblioteka szkolna ogłasza konkurs!

      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 oraz 4-8 i polega na ułożeniu wiersza, którego tematem będzie właśnie biblioteka. Tegoroczne hasło obchodów Tygodnia Bibliotek brzmi „Znajdziesz mnie w bibliotece” i właśnie te słowa muszą się znaleźć w tekście utworu.

      Regulamin Bibliotecznego Konkursu Literackiego:

      1. Napisz wiersz lub fraszkę o bibliotece z użyciem słów : „Znajdziesz mnie w bibliotece” i prześlij go na adres email w wyznaczonym terminie.
      2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie.
      3. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
      • Klasy I-III
      • Klasy IV-VIII
      1. Do konkursu uczeń może zgłosić jeden wiersz o bibliotece, składający się z 8-16 wersów.
      2. Autorem pracy zgłoszonej do konkursu może być jedna osoba.
      3. Wiersz należy wysłać na adres: bibliotekasp5@poczta.onet.pl do 7 maja 2021r.
      4. Rozstrzygnięcie nastąpi 14 maja 2021r.
      5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły.
      6. Laureaci zostaną poinformowani o miejscu i terminie odbioru nagród w wiadomości prywatnej Librus.
      7.  Celem konkursu jest:
      • rozwijanie zdolności literackich
      • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
      • uwrażliwianie na piękno słowa pisanego
      • promowanie biblioteki i czytelnictwa
      1.  Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez organizatora. Kryteria oceny prac:
      • twórczy charakter utworu
      • poprawność językowa
      • zgodność z tematem
      • oryginalność i samodzielność
      • walor artystyczny

      W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone i wyróżnione najciekawsze prace.

      1. Wszystkie prace, biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
      2. Organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze: Michalina Lis i Joanna Widuto
     • Rozstrzygnięcie konkursu

     • Przed Świętami Wielkanocnymi przez Samorząd Uczniowski został ogłoszony konkurs plastyczny. Tematem prac miały być motywy związane z Wielką Nocą. Jury w osobach p. Joanny Zapaśnik i p. Anety Machniewskiej wyłoniło zwycięzców rywalizacji.

       

      W kategorii klas I – III zwyciężyli:

      1. Szymon Dubel z klasy 2a

      2. Jerzy Bereda z klasy 1b

      3. Zofia Widuto z klasy 3a

      Wyróżnienie zdobył Paweł Krehein z klasy 2b.

       

      W kategorii klas IV – VIII nagrody zdobyły Julia Wysocka oraz Katarzyna Makoś.

       

      Wszystkim uczniom, którzy przysłali swoje piękne prace serdecznie dziękujemy za wysiłek włożony w przygotowanie kompozycji i chęć udziału w rywalizacji, a zwycięzcom gratulujemy!

      Samorząd Uczniowski

     • Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty…

     • Wreszcie jest! Tak długo wyczekiwana przez wszystkich wiosna.

      Za co pierwszaki kochają wiosnę?

      • dni stają się dłuższe, dzięki temu do godzin wieczornych można aktywnie spędzać czas na dworze
      • jest ciepło!
      • fauna i flora budzą się do życia
      • ptaki wracają z ciepłych krajów
      • wreszcie pozbywamy się grubych, krępujących ruchy ubrań
      • pojawiają się nowe pomysły, plany – wiosną jakoś łatwiej nam to przychodzi….

      To nasz plan na aktywne spędzanie czasu i naukę – karta poszukiwacza wiosny.

     • Zaświeć się na niebiesko

     • W tym roku szkolne obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu nie mogą się odbyć - ze względu na nauczanie zdalne i czas (Wielki Piątek) - w tradycyjnej formie. Panie skupione wokół Stowarzyszenia "Sobotniki" poświęciły jednak dużo czasu i energii, by przygotować wersję zdalną. Zaangażowały swoich podopiecznych i ich rodziców, wsparcia udzielili również zaprzyjaźnieni uczniowie klasy IV b. Efekty, w postaci plakatów, filmiku i prezentacji, zamieszczamy poniżej.

      I pamiętajmy, 2 kwietnia zaświećmy się na niebiesko!

      Do szkolnych obchodów włączył się również Samorząd Uczniowski. Z inicjatywy SU W klasach I-III zostały przeprowadzone pogadanki, lekcje profilaktyczno – wychowawcze, których przesłaniem było podniesienie świadomości społecznej wśród uczniów na temat spektrum autyzmu, zaś motywem obchodów kolor niebieski. Uczniowie wykonali rysunki, kartki, napisy, odciski dłoni.

     • Światowy Dzień Wody

     •    22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody ustanowiony przez ONZ. Nauczyciele należący do Szkolnego Klubu Wolontariusza postanowili przyłączyć się do obchodów i wzięli udział w ogólnopolskim projekcie organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną. W tym roku akcja przebiega pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”.  Jej celem jest zwrócenie uwagi ludzi na sprawę dostępu do wody i problemy związane z jej brakiem. W ramach obchodów Światowego Dnia Wody w klasach 1a, 1b, 2b, 3c, 6a odbyły się zajęcia tematyczne, podczas których dzieci dowiedziały się, jak cennym darem jest woda i jak bardzo jej potrzebujemy.

      Obecnie nadal 785 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Spośród nich 144 miliony korzysta z wód powierzchniowych, takich jak: jeziora, stawy, strumienie i rzeki. Oznacza to, że osoby te są narażone na spożywanie wody zanieczyszczonej, co może prowadzić do rozwoju wielu groźnych chorób, jak: cholera, czerwonka czy wirusowe zapalenie wątroby typu A.

      W akcję zaangażowały się panie: Joanna Pyra, Ewelina Grymuza, Agnieszka Cejmer, Małgorzata Kowalska, Joanna Zapaśnik, Joanna Widuto.

     • Światowy Dzień Lasu

     • 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Lasu.

      Z tej okazji opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza zapraszają najmłodszych uczniów naszej szkoły do obejrzenia krótkiego filmu, w którym nasz przyjaciel Kubuś opowie, w jaki sposób możemy zadbać o las. Obejrzyjcie koniecznie!

      W nagrodę za wspólnie spędzony czas czekają na Was specjalne pozdrowienia!                                                 

     • Próbny egzamin ósmoklasisty z CKE

     • W dniach 17-19 marca w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty. To próba generalna przed prawdziwymi egzaminami zaplanowanymi na maj. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami i w reżimie sanitarnym.

     • Teatr kamishibai w bibliotece

     • W dniach 18-19 marca odbyła się kolejna lekcja biblioteczna pt.: Chciwość nie popłaca – w oparciu o bajkę „ O rybaku i złotej rybce” , podczas której najmłodsi uczniowie naszej szkoły rozmawiali  o tym, czym jest chciwość, ocenili postępowanie bohaterów i wyciągnęli wnioski.  Bajka została przedstawiona w formie teatru kamishibai ( papierowy teatr). Jest to technika opowiadania / czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca plansze z obrazkami i tekstem. Bajki kamishibai można wykonać samodzielnie i używać w domu do wspólnego rodzinnego czytania. Podczas lekcji towarzyszyła nam złota rybka, która, kto wie, może spełni i nasze marzenia?

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • sp5@pro.onet.pl
   • zsketrzyn.inf@gmail.com
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt - Jakuć, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: iodsp5@miastoketrzyn.pl.