• Wpłaty na Radę Rodziców

    • Wpłaty na Radę Rodziców proszę przelewać na konto

     w Banku Spółdzielczym w Reszlu Oddział w Kętrzynie.

     NUMER KONTA BANKOWEGO
     50 8851 0008 3005 0508 0346 0001

       Prezydium Rady Rodziców

     w tytule opłaty proszę dodać Imię, Nazwisko i klasę do której uczęszcza dziecko.

     W jednym przelewie można umieścić wspólną kwotę
     np. jednej składki RR i  ubezpieczenia dziecka / dzieci.


      W związku z obecna sytuacją  i wpłatami na konto kwot za ubezpieczenie
      wpłaty z tego tytułu proszę uregulować do 30.09.2022.       Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021 / 2022


      

      

      


     Wpłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020 / 2021


            

      

      


     Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020

      


     Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018 / 2019