• Deklaracja dostepności

    Obowiazek_informacyjny_RODO

    Tłumaczenie na polski język migowy informacji o Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie.

    Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie jest szkołą publiczną zapewniającą bezpłatne nauczanie. Szkoła prowadzi działalność w zakresie edukacji na poziomie szkoły podstawowej.  Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

     

    Szkoła Podstawowa Nr 5 mieści się przy ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn.

    Kontakt do szkoły:

    tel. 89 751 81 71

    adres e-mail: sp5@pro.onet.pl, zsketrzyn.inf@gmail.com

     

    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie na lata 2022-2025

    Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie  na lata 2022-2025

    L.p. Zakres działalności Osoby odpowiedzialne Sposób realizacji Termin
    1. Powołanie koordynatora ds. dostępności Podjęcie zarządzenia Dyrektora szkoły w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności Dyrektor szkoły do 31 marca 2022r.
    2. Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Opracowanie planu działania o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przekazanie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Koordynator ds. dostępności do 31 marca 2022r.
    3. Powołanie zespołu ds. dostępności Podjęcie zarządzenia Dyrektora szkoły w sprawie powołania zespołu ds. dostępności Dyrektor szkoły do 31 marca 2022r.
    4.

    Aktualizacja  deklaracji dostępności strony internetowej.

    Koordynator ds. dostępności, administrator strony Dokonywanie przeglądu deklaracji dostępności strony internetowej, aktualizacja zapisów. na bieżąco, w całym okresie działania
    5. Współpraca w obszarze dostępności z Koordynatorem do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Kętrzynie. Koordynator ds. dostępności Nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu mającego na celu poprawę dostępności szkoły. na bieżąco, w całym okresie działania
    6. Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej . Koordynator ds. dostępności Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno- komunikacyjnego. na bieżąco, w całym okresie działania
    7. Przyjmowanie uwag, opinii i sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, dotyczących problemu dostępności na jakie napotkali podczas kontaktów ze Szkołą Podstawową Nr 5. Koordynator ds. dostępności Analiza przekazanych uwag pod kątem dostosowania Szkoły Podstawowej Nr 5 dla osób ze szczególnymi potrzebami. na bieżąco, w całym okresie działania

     

    Sporządził:

    Mariusz Michalak

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    Poland
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pan Rafał Andrzejewski, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: :  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl nr tel.: 504 976 690