• Komunikat dotyczący obiadów w roku szkolnym 2022/2023

     • KUCHARKA SZKOLNA:  p.  Edyta Czarkowska

      kontakt: sp5@pro.onet.pl

      TELEFON  699 892 859


      rok szkolny 2022/2023

      deklaracja_obiady_2022-2023

      UWAGA!

      Opłaty za obiady prosimy wpłacać dopiero od 1.09.2022 r.

      Obiady będą wydawane od 5.09.2022 r. (poniedziałek)


      W TYTULE PRZELEWU NALEŻY KONIECZNIE WPISAĆ

      IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ, ZA MIESIĄC…

      WRZESIEŃ 2022

      5.09.2022 – 30.09.2022

                  CENA 1 OBIADU – 8,00 zł

      ILOŚĆ OBIADÓW WE WRZEŚNIU – 20

      PŁATNOŚĆ NA KONTO J.N.

      UCZNIOWIE 20 x 8.00 –    160,00zł

      NAUCZYCIELE 20 x 15.00 300,00 zł
      NUMER KONTA BANKOWEGO

      SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KĘTRZYNIE

      96 1240 5598 1111 0000 5029 1197

      tytułem wpłata za obiady/imię i nazwisko dziecka, klasa/za miesiąc…..


      ZASADY KORZYSTANIA Z OBIADÓW

      1. Zamiar korzystania z obiadów przez dziecko  należy zgłosić do kucharki szkolnej:

      ul. Kazimierza Wielkiego 12  w godzinach pracy: 8.00 – 15.00.

      1. Obowiązkowo należy wypełnić  deklaracja_obiady_2022-2023 (do pobrania) i wypełnioną odesłać na adres:sp5@pro.onet.pl lub dostarczyć osobiście.
      2. Za obiady należy wpłacić od 1 do 5 danego miesiąca.
      3. W tytule przelewu należy OBOWIĄZKOWO wpisać imię, nazwisko i klasę dziecka.
      4. Obiad można odwołać  dzień wcześniej lub danego dnia do godziny 8.00.
      5. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności kwota za dany dzień nie podlega zwrotowi.
      6. Ostatniego dnia miesiąca nie odpisujemy obiadów.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    • 89 751 81 71
    • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
     Poland
   • Logowanie

  • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Ewelina Marcinowska, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila:  sp5.iod@miastoketrzyn.pl
   nr tel.: +48 89 752 05 30