• Deklaracja dostępności
    Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"

    Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza".

    • Data publikacji strony internetowej: 2018-07-27
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-07-27

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

    Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

    Treści niedostępne

    • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
    • Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych,
    • Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”,
    • Grafiki w galeriach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych lub zawierają niewłaściwe opisy,
    • Linki mogą nie posiadać etykiet,
    • Kontrast nagłówków załączników w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1,
    • Wyszukiwarka nie posiada właściwych opisów alternatywnych, brak dotarcia do wyszukiwarki za pomocą skrótów klawiatury,
    • Treść podstron jest wyjustowana,
    • Załączniki w formacie PDF mogą nie być możliwe do odczytu przez technologię asystującą,
    • Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej,
    • Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”,
    • Większość z plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

    Wyłączenia

    • Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
    • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Michalak.
    • E-mail: sp5@pro.onet.pl
    • Telefon: 89 751 81 71

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza"
    • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12
    • E-mail: sp5@pro.onet.pl
    • Telefon: 89 751 81 71

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Lokalizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza" w Kętrzynie: ul. Kazimierza Wielkiego 12, 11-400 Kętrzyn

    1. Do budynku szkoły prowadzi 1 brama i 1 furtka, a następnie drzwi wejściowe przeszklone – otwierane automatycznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli,
    2. Budynek składa się z 4 kondygnacji: piwnica (szatnia), parter, pierwsze piętro oraz drugie piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody lub windy,
    3. W budynku jest winda, podjazd,
    4. Na parterze znajduje się toaleta dla interesantów,
    5. W budynku nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych,
    6. Przed bramą wjazdową do szkoły znajduje się parking miejski, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych,
    7. Sale lekcyjne, gabinety oraz toalety oznakowane są dużymi i czytelnymi tablicami z numerami,
    8. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym,
    9. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a. .

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Macieja Kalenkiewicza "Kotwicza" w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12
   • sp5@pro.onet.pl
   • zsketrzyn.inf@gmail.com
   • 89 751 81 71
   • 11-400 Kętrzyn, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Poland
  • Logowanie

 • Realizując obowiązek artykułu 11 ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 (dz. u. poz. 1000), informujemy iż, Inspektorem Ochrony danych jest Pani Monika Zygmunt - Jakuć, z którą kontakt możliwy jest za pośrednictwem emaila: iodsp5@miastoketrzyn.pl.